Disclaimer voor Natuurbegraafplaatsen van Waarde

Natuurbegraafplaatsen van Waarde (Kamer van Koophandel nummer: 60156953) besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat informatie op deze site onjuist en/of onvolledig is.

Informatie op www.natuurbegraafplaatsenvanwaarde.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. De content op deze website wordt naar inzicht van Natuurbegraafplaatsen van Waarde aangepast en aangevuld zonder dat daar een voorafgaande kennisgeving voor nodig is.

Natuurbegraafplaatsen van Waarde geeft geen enkele garantie dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor bezoekers deze website raadplegen. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Natuurbegraafplaatsen van Waarde sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.natuurbegraafplaatsenvanwaarde.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.natuurbegraafplaatsenvanwaarde.nl te kunnen raadplegen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Natuurbegraafplaatsen van Waarde. Bezoekers van deze website mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij schriftelijk toestemming van Natuurbegraafplaatsen van Waarde is verkregen.