Natuurbegraafplaatsen

Natuurbegraafplaatsen zijn in Nederland relatief nieuw. Veel mensen hebben er nog geen duidelijke voorstelling van. De ervaring leert dat wie eenmaal een natuurbegrafenis heeft meegemaakt, geraakt wordt door de sfeer en er de waarde van inziet. In Engeland zijn in de afgelopen decennia bijna 300 natuurbegraafplaatsen ontstaan en in Duitsland inmiddels zo’n 50. Om ook in Nederland echte en duurzaam beheerde natuurbegraafplaatsen te realiseren, ontwikkelen wij samen met landgoed- en landschapsbeheerders verspreid over Nederland een aantal natuurbegraafplaatsen van Waarde.

Wat is natuurbegraven?

De naam zegt het al. Bij natuurbegraven worden mensen begraven in de natuur. Het lichaam wordt na de dood opgenomen in de aarde. Daarmee is de kringloop rond. Een natuurgraf is een graf voor altijd en is een blijvend onderdeel van de natuur. Het wordt nooit geruimd. Daarom spreken we van eeuwigdurende grafrust.

Een natuurgraf kan al bij leven worden uitgezocht en vastgelegd. De kosten voor een natuurgraf zijn eenmalig. Er hoeft later niet meer betaald te worden voor onderhoud of verlenging van grafrechten. Nabestaanden hebben hierdoor later geen zorgen en verplichtingen.

Bijdrage aan natuurbehoud voor toekomstige generaties

Natuurbegraven is een duurzame manier van begraven. Daarom vindt u er bijvoorbeeld geen traditionele grafmonumenten. Grafaanduidingen bestaan uit natuurlijke en vergankelijke materialen, zoals een houten boomschijf die weer makkelijk door de natuur wordt opgenomen.

Een natuurgraf op een natuurbegraafplaats van Waarde draagt bij aan natuurbehoud en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het eeuwigdurende grafrecht beschermt het bos en de opbrengsten uit de natuurbegraafplaats komen direct ten goede aan het natuurbeheer. Nu en in de toekomst.

Natuurbegrafenis

De natuurbegrafenis onderscheidt zich door de ruime mogelijkheden tot persoonlijke invulling van afscheidsceremoniën en rituelen en de geboden rust, ruimte en privacy. Respect voor de natuur en aandacht voor mens en cultuur in relatie tot de natuur staan daarbij centraal. Zo is natuurbegraven en de natuurbegrafenis onderdeel van  duurzaam natuurbeheer.

Eeuwigdurende zekerheid

Een natuurgraf biedt zekerheid van eeuwigdurende grafrust op een zelf gekozen plek. Deze zekerheid wordt verankerd door de coördinaten van de grafplek vast te leggen bij de notaris, die vervolgens zorgt voor inschrijving bij het Kadaster.