Waardevolle natuur

Het natuurbeleid op de Natuurbegraafplaatsen van Waarde is gericht op continuïteit en kwaliteit van natuur en biodiversiteit.Iedere natuurbegraafplaats van Waarde heeft een natuurbeleidsplan waarin staat uitgewerkt hoe de natuur zich ontwikkelt en hoe het beheer ervan wordt verzorgd. Zowel nu als in de toekomst. Een natuurbegraafplaats van Waarde is in de eerste plaats een natuurgebied. Bij het bepalen van de grafplekken is het natuurbeheer leidend.

Stichting & toekomstfonds

De verantwoordelijkheid voor het lange termijnbeheer van een natuurbegraafplaats
Impressie Hillig Meer
van Waarde is ondergebracht in een aparte stichting. Deze stichting beheert een fonds dat gevormd wordt door bijdragen uit de verkoop van grafrechten. Vanuit dit fonds kan het natuurgebied blijvend worden onderhouden nadat alle beschikbare natuurgraven zijn uitgegeven.