Informatie voor overheden

Als wethouder, raadslid of ambtenaar in ruimtelijke ordening of natuur kunt u te maken krijgen met de aanvraag voor een natuurbegraafplaats. Omdat het fenomeen nog niet zo lang bestaat, zult u dan ongetwijfeld een aantal vragen hebben.

Natuurbegraafplaatsen en draagvlak

Op plaatsen waar een natuurbegraafplaats is gerealiseerd, zien we dat er veel draagvlak is in de omgeving. Het zijn vaak plaatsen waar mensen als vrijwilliger een bijdrage leveren en die op een hoge waardering kunnen rekenen. In sommige gevallen ontstaat er echter wel weerstand bij de realisatie van een nieuwe natuurbegraafplaats. Dit is vaak gestoeld op verkeerde informatie. Van Waarde probeert altijd in dialoog te blijven met de omgeving en probeert nieuwe initiatieven zoveel mogelijk samen met de omgeving te realiseren.

Feiten en cijfers over Natuurbegraven

Onze branchevereniging Brana heeft de feiten en cijfers over natuurbegraven in Nederland op een rijtje gezet in een handige infographic.

Brana kan u tevens voorzien van informatie zoals onafhankelijke onderzoeken en cijfers over natuurbegraven in Nederland, als basis voor beleid. Bovendien is er een gedragscode die werkbare handvatten biedt om een beleidskader te formuleren.

Gevolgen natuurbegraven

Natuurbegraven heeft gevolgen op verschillende gebieden. Die kunnen zowel positief als negatief bekeken worden.  Gevolgen voor het natuurbeheer en biodiversiteit bijvoorbeeld. Lange tijd is gedacht dat niets-doen-beheer leidt tot de grootste biodiversiteit. Het bos moest dus met rust gelaten worden. In de afgelopen jaren is door onderzoek en ervaring duidelijk geworden dat die strategie lang niet altijd tot een grotere biodiversiteit leidt. Verstoringen (dynamiek) blijken van groot belang te zijn voor variatie in de biodiversiteit. Of deze verstoringen veroorzaakt worden door de mens of door natuurlijke oorzaken, zoals brand, storm, overstromingen en dergelijke is hierbij in principe niet relevant.

Dankzij natuurbegraven komt er dus meer dynamiek in een bos en dat kan positieve effecten voor de biodiversiteit hebben. Dat geldt natuurlijk niet voor ieder natuurgebied, daarom selecteren we gebieden heel zorgvuldig.

Lobbygroepen tegen natuurbegraven beweren vaak dat medicijnresten en andere stoffen in het menselijk lichaam schadelijk voor de natuur kunnen zijn. Uit meerdere onderzoeken is echter gebleken dat de kans op schade hierdoor verwaarloosbaar is. Bekijk voor meer informatie onze pagina over onderzoeken.