Onderzoek naar natuurbegraven

Inmiddels is er al veel onderzoek gedaan naar begraven in het algemeen en natuurbegraven in het bijzonder.

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat de gevolgen van natuurbegraven voor het milieu gering zijn. Hieronder treft u een greep uit de verschillende onderzoeken aan, met een link naar de rapporten.

Terug naar de natuur (2009)

Mogelijke effecten en juridische aspecten t.a.v. natuurbegraven, asverstrooien en urnbijzetting in natuurgebieden J.G. de Molenaar M.G. Mennen F.H. Kistenkas
https://edepot.wur.nl/4176

Natuurbegraafplaatsen in Nederland : landelijke inventarisatie 2013

W., de Haas, B., de Vries
Natuurbegraven is een nieuw fenomeen in Nederland. Om een goed beeld te krijgen van de manier waarop het natuurbegraven zich manifesteert, is een inventariserend onderzoek gedaan naar begraafplaatsen die het label natuurbegraafplaats voeren of toegedicht krijgen. Het gaat om veertien begraafplaatsen (mei 2013).
https://edepot.wur.nl/281598

Effecten van natuurbegraven op de vegetatie op Natuurbegraafplaats Heidepol : Natuurbegraven in praktijk (2017)

Vries, Barry de; Wamelink, Wieger; Haas, Wim de; Frissel, Joep; Adrichem, Marjolein van

https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/529073

Natuurbegraven in Gelderland, Verkennend onderzoek naar effecten op water, bodem en natuur
( 2017)

B. van de Riet en P.J. Westendorp
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6342486/1/Oplegnotitie_B-ware%2C_Effecten_Natuurbegraven_plus_6_bijlagen_%28PS2018-219%29