De organisatie

Natuurbegraafplaatsen Hillig Meer en Weverslo hebben de afgelopen jaren positieve ervaringen opgedaan met onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Dat heeft geleid tot de oprichting van Natuurbegraafplaatsen van Waarde. In deze organisatie bundelen wij kennis en activiteiten ten gunste van een efficiëntere bedrijfsvoering van iedere natuurbegraafplaats afzonderlijk. In Nederland is er nog maar weinig ervaring in het exploiteren van natuurbegraafplaatsen. Dat is voor ons reden om onze expertise ook aan te bieden aan nieuwe natuurbegraafplaatsen.

Natuurbegraafplaatsen Van Waarde kenmerkt zich door het vermogen om goed samen te werken met heel verschillende grondeigenaren en initiatiefnemers. Dankzij onze expertise op het gebied van natuur en natuurbegraven, realiseren we waarde in een gebied. Voor de natuur én voor de mens. Wilt u een natuurbegraafplaats beginnen? Neem dan eens contact op voor een kennismaking.

Een onderscheidend concept

Wij streven ernaar een groep natuurbegraafplaatsen van Waarde te vormen waarin de individuele deelnemers de vruchten plukken van samenwerking en ondersteuning. Onze aanpak is erop gericht om samen met landgoedeigenaren en natuurorganisaties natuurbegraafplaatsen te realiseren en te exploiteren. Belangrijke kenmerken van deelnemende natuurbegraafplaatsen zijn:

  • Natuurbegraven is dienstbaar aan natuurontwikkeling, -beheer en -behoud;
  • Er is veel aandacht voor kwaliteit en continuïteit van de natuur en de natuurbegraafplaats;
  • De natuurbegraafplaats biedt de mens ruimte voor afscheid nemen, verwerken en gedenken waarbij respect voor de natuur voorop staat;
  • Deelnemers functioneren zelfstandig maar benutten het synergetisch effect van samenwerking;
  • Deelnemers zijn echte natuurbegraafplaatsen die voldoen aan de criteria die Brana, de branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland, voor natuurbegraafplaatsen heeft vastgesteld.

Zelfstandig en onafhankelijk

Natuurbegraafplaatsen van Waarde is een Besloten Vennootschap en opereert zelfstandig en onafhankelijk van de individuele participanten. Wij onderscheiden drie aandachtsgebieden:
Advies; begeleiden of uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor nieuw te realiseren natuurbegraafplaatsen;
Ontwikkeling en exploitatie; voorbereiden en ontwikkelen van natuurbegraafplaatsen inclusief het verzorgen van planprocedures, draagvlakverwerving, financiering en opzetten van de bedrijfsvoering gericht op de feitelijke exploitatie van natuurbegraafplaatsen;
Dienstverlening; ondersteunen of verzorgen van conceptontwikkeling en -bewaking, IT, marketing, HRM, en administratie.