Natuurbegraafplaatsen

Op dit moment zijn er al drie Natuurbegraafplaatsen van Waarde in Nederland: Natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext (Drenthe), Natuurbegraafplaats Weverslo in Heide (De Peel) en Natuurbegraafplaats Eygelshof in Eygelshoven (Zuid-Limburg). In augustus 2019 opent Koningsakker in Arnhem als vierde natuurbegraafplaats Van Waarde.

Deze natuurbegraafplaatsen liggen in een waardevol natuurgebied. Natuurbegraven vindt hier op een respectvolle manier plaats en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het behoud van deze bijzondere natuur en landschappen. Samen met landgoedeigenaren en landschapsbeheerders werken we aan het realiseren van een netwerk van natuurbegraafplaatsen van Waarde verspreid over heel Nederland. Wij bieden hen de mogelijkheid om nu en in de toekomst hun landgoed en landschap als waardevol natuurgebied te kunnen blijven beheren.

Kenmerkend voor Natuurbegraafplaatsen van Waarde

Bij locaties van natuurbegraafplaatsen van Waarde staat het belang van natuur, haar continuïteit en de verbinding tussen mens en natuur voorop. De locaties zijn de moeite waard om als natuurgebied behouden te blijven. Tegelijk moeten ze de rust, ruimte en privacy bieden om natuurbegraven en een natuurbegrafenis mogelijk te maken met respect voor de mens in zijn relatie tot natuur en cultuur. Net zoals ieder natuurgebied uniek is, heeft iedere natuurbegraafplaats Van Waarde heeft een eigen identiteit en uitstraling.

De kracht van samenwerking

Nieuwe locaties ontwikkelen we samen met landgoedeigenaren en natuurorganisaties. We onderhouden daarbij intensief contact met overheden (gemeenten, provincie en rijk) en we besteden veel aandacht aan informatie-uitwisseling met de omgeving. De kracht van de samenwerkende natuurbegraafplaatsen van Waarde is de bundeling van kennis, kunde en ervaring met betrekking tot natuurbeheer en natuurbegraven. Dat biedt rust, duidelijkheid en zekerheid voor nu en voor de toekomst.

Wilt u weten wat Van Waarde voor u kan betekenen?

Neem contact op